اعضای هیئت مدیره
رییس هیأت مدیره

هوشنگ مهدوی

آقای هوشنگ مهدوی دانش آموخته رشته حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد دارای سوابق ارزنده مدیریتی در شرکت های بين المللي توسعه ساختمان، توسعه مسکن ايران، بنياد مستضعفان بوده و در حال حاضر مدیرمالی شرکت سرمایه گذاری غدیر می باشند.

اعضای هیئت مدیره
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

میلاد فروغی

آقای میلاد فروغی دانش آموخته رشته مهندسی صنایع و مهندسی مالی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دانشجوی مدیریت مالی و بانکداری در مقطع دکترا دارای سوابق ارزنده مدیریتی در شرکت¬های تأمین سرمایه نوین، توسعه صنایع و معادن فلزات، سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان، پتروشمیران و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری می باشند.

اعضای هیئت مدیره
نائب رییس هیأت مدیره

علی جهدی قراملکی

آقای علی جهدی قراملکی دانش آموخته رشته مدیریت مالی در مقطع دکترا دارای سوابق ارزنده مدیریتی در شرکت های کارگزاری سرمایه گذاری ملی، کارگزاری بیمه ایران، سرمایه گذاری سایپا و حمل و نقل ریلی پارسیان بوده و در حال حاضر با سمت مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری غدیر مشغول به خدمت می باشند.