میلاد فروغی با اشاره به شرایط اقتصادی و بازار سرمایه گفت: این امکان که تامین مالی هلدینگ‌ها از محل نقدی سهامداران شکل بگیرد وجود ندارد؛ از طرفی اگر منابع...