میلاد فروغی با اشاره به شرایط اقتصادی و بازار سرمایه گفت: این امکان که تامین مالی هلدینگ‌ها از محل نقدی سهامداران شکل بگیرد وجود ندارد؛ از طرفی اگر منابع...
در پی کسب رتبه نخست شاخص فروش در گروه شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی، رتبه سوم از نظر شاخص ارزش افزوده و رتبه پنجم شرکت‌های برتر کشور از میان ۵۰۰...