در این دپارتمان کلیه خدمات بیمه­ای به شرح ذیل ارائه می­شوند:

بیمه های اتومبیل، درمان تکمیلی، آتش سوزی ، ماشین آلات، افزایش سقف تعهدات و پوشش‌دهی کلیه خدمات بیمه‌ای مورد نیاز به ویژه بیمه حمل و نقل و باربری، بیمه نفت و گاز و انرژی از طریق عضویت در کنسرسیوم شرکت‌های بیمه‌ای (با محوریت) و بیمه اتکایی