مدیریت دارایی به طور کلى عبارت است از یافتن بهترین گزینه سرمایه گذارى منطبق با اهداف و درجه ریسک پذیرى سرمایه گذاران. به عبارت دیگر مدیریت دارایی ترکیبى از فعالیت هاى تخصصى مشاوران سرمایه گذارى به منظور ارائه خدماتى از قبیل برنامه ریزى مالى، تخصیص بهینه دارایى ها، سرمایه گذارى مجدد، افزایش ثروت و مشاوره حقوقى عایدات کسب شده مى باشد.

اهم خدمات قابل ارائه در دپارتمان مدیریت دارایی و سرمايه گذاري در چارچوب قوانين مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل می­باشد:

  • سرمايه گذاري در سهام، سهم الشركه، واحدهاي سرمايه گذاري صندوق ها يا ساير اوراق بهادار داراي حق راي شركت ها، موسسات يا صندوق هاي سرمايه گذاري با هدف كسب انتفاع به طوري كه به تنهايي يا به همراه اشخاص وابسته خود، كنترل شركت، مؤسسه يا صندوق سرمايه گذاري سرمايه پذير را در اختيار نگرفته يا در آن نفوذ قابل ملاحظه نيابد.
  • سرمايه گذاري در ساير اوراق بهادار كه به طور معمول داراي حق رأي نيست و توانايي انتخاب مدير يا كنترل ناشر را به مالك اوراق بهادار نمي دهد.
  • سرمايه گذاري در مسكوكات، فلزات گران بها، گواهي سپرده بانكي و سپرده هاي سرمايه گذاري نزد بانك ها و موسسات مالي و اعتباري مجاز.
  • سرمايه گذاري در ساير دارايي­ها از جمله دارايي­هاي فيزيكي، پروژه­هاي توليدي و یا ساختماني با هدف كسب انتفاع.
  • ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

– پذيرش سمت در صندوق هاي سرمايه گذاري؛

– تأمين مالي بازارگرداني اوراق بهادار؛

– مشاركت در تعهد پذيره نويسي اوراق بهادار؛

– تضمين نقدشوندگي، اصل يا حداقل سود اوراق بهادار