شرکت کارگزاری بانک صادرات (سهامی خاص) در تاریخ 1372/11/10 تحت شماره ۱۰۲۵۷۸ پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت اصلی شرکت، ارائه کلیه خدمات در حیطه بازار سرمایه می­باشد.