تاریخچه

گروه مالی غدیر در تاریخ 1392/05/30 با نام شرکت گسترش صنعت نوین ایرانیان به صورت سهامی خاص تأسیس شده و تحت شماره ۴۴۳۱۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۸۳۴۱ در اداره ثبت شرکت‏ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و در حال حاضر یکی از شرکت¬های فرعی شرکت سرمایه گذاری غدیر محسوب می¬گردد.
گروه مالی غدیر به سبب در اختیار داشتن کلیه بخش های زنجیره ارزش حوزه مالی و سرمایه گذاری و ارکان بازار سرمایه و با به کارگیری تخصص و دانش کافی، به عنوان بازوی تخصصی خدمات مالی در مجموعه سرمایه گذاری غدیر، قابلیت ارائه کلیه خدمات مربوطه از جمله عملیاتی نظیر ادغام و تملیک، اصلاح ساختار مالی، عرضه و پذیرش، ارزشگذاری، اجرای مناسب ترین روش تأمین مالی و همچنین مشاوره عملیات مدیریت دارایی شامل بازارگردانی، سبدگردانی و صندوق های سرمایه گذاری را داراست. علاوه بر این، با در اختیار داشتن شرکت خدمات بیمه¬ای، ارائه کلیه خدمات مربوطه نیز از دیگر توانمندی های این هلدینگ قلمداد می گردد.