افزایش سرمایه

اصلاح ساختار در مدیریت شرکتی به معنای ساختاردهی و سازماندهی ساختار حقوقی، مالکیتی و عملیاتی شرکت است. تجدید ساختار استراتژیک، بحران های مالی را کاهش می دهد و به طور همزمان با کاهش تنش بین اعتباردهندگان و سهامداران شرکت، در جهت تسهیل حل و فصل سریع یک بحران به کار می رود.

اتخاذ تصمیم در مورد بازسازی کسب و کار ممکن است طیف گسترده ای از فعالیتها از جمله خرید، واگذاری خطوط کسب و کار و دارایی، کسب سهام کنترلی در شرکتهای دیگر، تغییر در ساختار سرمایه از طریق روشهای مختلف مهندسی مالی و همچنین فرایند مهندسی مجدد به منظور بهبود کارایی و اثربخشی شرکت را در برگیرد. خدمات اصلاح ساختار شرکتی مشتمل بر اصلاح ساختار دارایی ها و اصلاح ساختار بدهی ها می باشد. در اصلاح ساختار بدهی ها، تعهدات اعتباری شرکت در طول مدت زمان بیشتر و به بازپرداخت مبالغ کوچک تر تبدیل می شود. خدمات مربوط به اصلاح ساختار دارایی ها به شرح ذیل می باشد:

  1. واگذارى (Divestiture)
  2. ادغام (Merger)
  3. سرمایه گذارى مشترک (Join Venture)
  4. تملیک (Acquisiti)

گروه مالی نماد غدیر

گروه مالی غدیر در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ با نام شرکت گسترش صنعت نوین ایرانیان به صورت سهامی خاص تأسیس شده و تحت شماره ۴۴۳۱۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۸۳۴۱ در اداره ثبت شرکت‏ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

گروه مالی نماد غدیر

با ما در تماس باشید