انتشار اوراق

اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت سنگ آهن گهر زمین به ارزش ۲۰،۰۰۰ میلیارد ریال جهت تامین مالی طرح های سرمایه گذاری مجموعه سرمایه گذاری غدیر در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ منتشر گردید.

گروه مالی نماد غدیر

گروه مالی غدیر در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ با نام شرکت گسترش صنعت نوین ایرانیان به صورت سهامی خاص تأسیس شده و تحت شماره ۴۴۳۱۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۸۳۴۱ در اداره ثبت شرکت‏ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

گروه مالی نماد غدیر

با ما در تماس باشید