مدیرعامل هلدینگ مالی غدیر؛ لزوم افزایش انتشار اوراق برای جمع آوری نقدینگی موجود در کشور
مدیرعامل هلدینگ مالی غدیر بر لزوم افزایش انتشار اوراق برای جمع آوری نقدینگی موجود در کشور تاکید کرد و گفت: انتشار اوراق دولتی هم فضای ساختاری تامین مالی مبتنی بر بدهی را تقویت کرد و هم ارکان تخصصی سرمایه گذاری را نیز توسعه بخشید.

مدیرعامل هلدینگ مالی غدیر بر لزوم افزایش انتشار اوراق برای جمع آوری نقدینگی موجود در کشور تاکید کرد و گفت: انتشار اوراق دولتی هم فضای ساختاری تامین مالی مبتنی بر بدهی را تقویت کرد و هم ارکان تخصصی سرمایه گذاری را نیز توسعه بخشید.

فروغی مدیرعامل هلدینگ مالی غدیر در گفتگو با خبرنگار بورس امروز در پرسش به سوال که با توجه به تاکید بالادستی نظام برای توسعه بازار سرمایه و پررنگ کردن نقش این بازار در عرصه اقتصادی کشور، دولت چگونه می تواند از فرصت انتشار اوراق برای کسری بودجه بهره گیرید، توضیح داد: ما یک مشکلی که در بازار سرمایه از قبل تامین مالی مبتنی بر بدهی داشتیم که در حقیقت  بخشی از تامین مالی در بازار اولیه است، سهم کمتری را به نسبت بازار ثانویه به ویژه تامین مالی مبتنی بر سرمایه داراست.

وی یادآور: در سال‌های گذشته اوراق قرضه ای که در بازار منتشر می‌شد و عموما هم اوراق شرکتی بودند، سهم خیلی ناچیزی در فضای تامین مالی داشتند و عمدتا هم شرکت‌ها تامین مالی مورد نیاز خود را از طریق بانک‌ها انجام می‌دادند.

مدیرعامل هلدینگ مالی غدیر با بیان اینکه همواره بازار بانکی برای تامین مالی بر بازار سرمایه غلبه داشته است، گفت: از چند سال گذشته که به تدریج بحث انتشار اوراق دولتی به منظور تامین مالی دولت مطرح شد و طی سال‌های گذشته سهم آن افزایش یافت منجر به افزایش  عمق بازار بدهی شد؛ این موضوع کمک کرد که شرکت‌ها نیز به این سمت حرکت کنند و رغبت بیشتری برای انتشار اوراق به منظور تامین مالی نشان دهند.

فروغی افزود: به دلیل پیچیدگی‌های ساختار تامین مالی در بازار سرمایه به نسبت بازار پول، معمولا تمایل کمی برای انتشار اوراق از سوی شرکت‌ها برای تامین مالی و سرمایه در گردش وجود داشت.

مزایای انتشار اوراق دولتی

وی با تاکید بر اینکه انتشار اوراق دولتی هم فضای ساختاری تامین مالی مبتنی بر بدهی را تقویت کرد و هم ارکان تخصصی سرمایه گذاری را نیز توسعه بخشید، اظهار داشت: همزمان با افزایش سهم اوراق بدهی در بازار، نهادهایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز تقویت شدند. در همین راستا امروز نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار آنها قرار دارد که این موضوع به زنجیره منابع مالی کمک کرد.

انتشار اوراق دولتی همیشه برای کسری بودجه نیست

فروغی بابیان اینکه انتشار اوراق دولتی همواره به دلیل کسری بودجه دولت نیست و گفت: دولت‌ها در کشورهای دیگر نیز یک بخش قابل توجهی را تامین ماالی خود را از انتشار اوراق دولتی تامین می‌کنند. اما آن چه که امروز در مورد انتشار اوراق وجود دارد آنست که دولت برای تسویه سررسید اوراق مجددا اقدام به انتشار اوراق کرده است و این فرآیند در کشورهای دیگر هم وجود دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا انتشار اوراق و جمع‌آوری نقدی می‌تواند در بازار ثانویه به ویژه بازار سهام اثرگذار باشد، گفت: دولت تقریبا هدف‌گذاری کرده تا بخشی از منابع خود را از طریق بازار سرمایه تامین کند. از سمت دیگر دولت‌های گذشته هم کسری منابع داشتند اما منابع خود را عمدتا از طریق منابع بانکی جبران می‌کردند تا اینکه فرآیند به این صورت شد که دولت منابع مورد نیاز خود را از طریق بازار سرمایه تامین کند.

فروغی با اظهار به اینکه بخشی از منابع در گذشته در بانک‌ها رسوب می‌شد امروز در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری می شود، بیان کرد: امروزه ارکان تخصصی بازار سرمایه همپای بانک‌ها منابع را جذب می‌کنند.

بازار سرمایه نیازمند توسعه ابزاری

وی به توسعه ابزاری در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: تفاوت بازار سرمایه به نسبت بازار پول تنوع ابزاری است. برای عمق بیشتر بازار سرمایه و نقش موثر آن در تامین مالی بایستی توسعه ابزاری هم در این بازار داشته باشیم. توسعه ابزاری افت و خیزهای بازار را کنترل خواهد کرد و ما شاهد نوسان‌های عجیب و غریب نخواهیم بود.

او با بیان اینکه انتشار اوراق قطعا در بازار سرمایه تاثیر خواهد گذاشت، اما با قوانین و دستورالعمل های درست امکان مدیریت آن وجود دارد، گفت: ما همچنان در تامین مالی شرکتی در بازار دچار چالش هستیم.

وی در خصوص نرخ بهره این اوراق گفت: در بازار سرمایه دنیا، ما نرخ قطعی برای تامین مالی نداریم. نرخ تامین مالی را برخی پارامترها و شاخص ها مشخص می‌کند؛ اولین و مهم‌ترین پارامترها به ریسک‌های موجود در فرآیند و ابزار تامین مالی باز می گردد. دومین پارامتر به عرضه و تقاضا برمی‌گردد. نرخ بهره را همواره تقاضا و عرضه وجوه استقراضی در بازار مشخص می‌کند. افزایش تقاضا وجوه استقراضی در بازار توسط دولت، خانوارها و شرکت‌ها باعث جابجایی نمودار تقاضا می شود که به تبع آن نرخ بهره افزایش می یابد و به صورت برعکس در مورد عرضه هم به همین شکل است.

مدیرعامل هلدینگ مالی غدیر بیان کرد: افزایش نرخ اوراق به علت افزایش عرضه اوراق است. کاهش تقاضا برای خرید باعث افزایش نرخ اوراق می شود.

او ادامه داد: مشکل موجود در سال‌های گذشته ناشی از وجود نرخ مشخص و قطعی برای تامین مالی شرکتی در بازار بود به دلیل اینکه اوراق‌ فارغ از ناشران و اسامی از لحاظ ماهیت و دیگاه سرمایه‌گذار هیچ تفاوتی با هم نداشتند. اما انتشار اوراق دولتی منجر شد کمی از قوانین سخت گیرانه اوراق قرضه فاصله گیریم و سررسید اوراق متفاوت شد.

برای کنترل تورم باید همه بازارها یکچارچه شوند

او در انتها در پاسخ به این پرسش که زمان سررسید اوراق می‌تواند برای کنترل نرخ تورم کوتاه‌تر شود؟ توضیح داد: این موضع زمانی صورت خواهد گرفت که تمام بازارهای مالی را یکپارچه کنیم و پارامترها را با هم مشترک کنیم. اوراق دولتی یکی از ابزارهای سیاست‌های انقباضی است. عرضه زیاد سبب جذب پول از بازار  و در نهایت منجر به کاهش نقدینگی در اقتصاد می شود. اما این موضوع زمانی صورت می گیرد که تمام بازارها از این موضوع تبعیت کنند اما اگر هر بازاری تنها و به صورت منفعل مسیر خود را طی کند، مانع از اثرگذاری آن در بازار خواهد شد.

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *