مدیرعامل هلدینگ مالی غدیر بر لزوم افزایش انتشار اوراق برای جمع آوری نقدینگی موجود در کشور تاکید کرد و گفت: انتشار اوراق دولتی هم فضای ساختاری تامین مالی مبتنی...
به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، اوراق اجاره شرکت واسط مالی آبان سوم(با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن...
ارزیابی جنابعالی از عملکرد غدیر در سال 1400 چگونه است؟ واقفید که مهمترین معیار برای ارزیابی یک شرکت سرمایه‌گذاری همچون غدیر با سهامداری عمده بازنشستگان، سودآوری و تقسیم سود...